Energia-avustus

KM Solutions Oy laatii kattavat energia-avustuslaskelmat ja -raportit. ARA myöntää valtion energia-avustusta rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi.

Energia-avustushakemuksen liitteeksi tarvitaan E-lukulaskelma rakennuksen alkuperäisestä tilanteesta tai käyttötarkoituksen muutoksen jälkeisestä tilanteesta sekä energiatehokkuuden parannust...

KM Solutions Oy laatii kattavat energia-avustuslaskelmat ja -raportit. ARA myöntää valtion energia-avustusta rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi.

Energia-avustushakemuksen liitteeksi tarvitaan E-lukulaskelma rakennuksen alkuperäisestä tilanteesta tai käyttötarkoituksen muutoksen jälkeisestä tilanteesta sekä energiatehokkuuden parannustoimenpiteiden jälkeisen tilanteen E-lukulaskelma. Lisäksi hakemukseen pitää liittää laskelma, jolla osoitetaan, että E-luvun parannusvaatimus täyttyy, sekä raportti, jossa selvitetään parannustyön kustannukset ja vaikutukset ympäristöön ym. Muutostöiden jälkeen laaditaan energiatodistus energia-avustuksen maksatushakemuksen liitteeksi.

Jos ennen tätä aiottua energiatehokkuuden parannustoimenpidettä on tehty energiatehokkuuteen vaikuttavia korjaustöitä, otetaan myös ne huomioon laskelmassa, koska uutta tilannetta verrataan rakennuksen rakennusajan tilanteeseen. Jos nyt on aikomus esimerkiksi uusia lämmitysjärjestelmä ja ikkunat on uusittu viisi vuotta sitten, otetaan myös ikkunaremontin vaikutus energiatehokkuuteen huomioon tässä muutoksessa, jolle avustusta haetaan.

KM Solutions Oy:ltä saat kaikki energia-avustuksen liitteeksi tarvittavat laskelmat ja raportit nopeasti ja edullisesti. Lisätietoa avustuksen hakemisesta löytyy ARAn verkkosivuilta.

lisää

Energia-avustus Ei tuotteita tuoteryhmässä.