ENERGIATODISTUS

KM Solutions Oy on laatinut jo noin 700 energiatodistusta omakoti- ja paritaloihin sekä rivi- ja kerrostaloihin. Energiatodistukset olemassa oleviin rakennuksiin teemme Turun ja Varsinais-Suomen alueella ja uudisrakennuksiin koko Suomen alueella.

Energiatodistus ja energiatodistuslaki on tehty helpottamaan asuntojen ja rakennusten energiatehokkuuden vertailua osto- ja vuokraustilanteessa. Energiatodistus ja energiaselvitys tarvitaan aina uudisrakentamisessa. Olemassa oleviin rakennuksiin energiatodistus tarvitaan myynti- ja vuokraustilanteissa. Tällä hetkellä energiatodistukset laaditaan vuoden 2018 vaatimusten mukaisesti. Se pitää olla nähtävillä esittelytilanteessa. Hyvin laadittu energiatodistus kertoo tarkasti laskennallisen energiankulutuksen lämmitettyä pinta-alaa kohti vuositasolla. 

01.05.2015 alkaen energiatodistus laaditaan suoraan ARA:n ylläpitämään energiatodistusrekisteriin, jossa se allekirjoitetaan sähköisesti ja josta se tulostetaan. Energiatodistus on voimassa 10 vuotta ja sen laatimiseen vaaditaan asianomainen pätevyys. Olemassa olevan rakennuksen energiatodistuksen laadinta vaatii lain mukaan aina kohteen katselmus-/havainnointikäynnin.